Mer om stiftelser

Hitta stiftelser inom olika ändamål

Grunden för en stiftelse är dess avsatta ändamål. Stiftelsens förmögenhet ska användas till det ändamål som stiftarna har avsett. Ändamålen kan variera brett och det finns olika typer av stiftelser. Genom att hitta en stiftelse med ett ändamål som ligger i linje med ditt projekt kan du på så sätt få hjälp med finansiering av ditt projekt.

Alla stiftelser står under översyn av Staten och Länsstyrelsen är de som utför översynen, antingen direkt, eller indirekt. Hos Länsstyrelsen kan du också söka bland alla stiftelser i Sverige. Du kan söka stiftelser utefter ändamål med deras tjänst ändamålssökning.

Länsstyrelsens ändamålssökning hämtar data från deras stiftelsedatabas och du kan söka stiftelser och ändamål för att ansöka om stipendier eller bidrag. Uppgifterna som presenteras i databasen och i ändamålssökningen är den information som stiftelserna själva har angett. Det är alltså inte likställt med registreringsbevis och Länsstyrelsen tar inte ansvar för att allt är korrekt.

 

Vilka typer av stiftelser finns det?

Avkastningsstiftelser
Med avkastningsstiftelser menas alla stiftelser som på ett eller annat sätt ger ut avkastning från förmögenheten till stiftelsens ändamål.

Näringsdrivande stiftelser
Näringsdivande stiftelser bedriver på något sätt en verksamhet som är en näringsverksamhet. Det kan ofta vara en skola, förskola, hub-hem eller liknande.

Insamlingsstiftelser
Stifter som samlar in pengar för sitt ändamål kallas för insamlingsstiftelser. En insamlingsstiftelse får inte samla in något annat än pengar. De kan alltså inte ta emot kläder, leksaker, mm. Under varje treårs period ska även minst 3/4 av alla insamlade pengar användas till stiftelsens avsatta ändamål.

Kollektivavtalsstiftelser
Arbetsgivareorganisation och en arbetstagareorganisation kan avtala om att stifta en kollektivavtalsstiftelse. Arbetsgivare kommer enligt kollektivavtal skjuta till pengar till stiftelsen.

Pensionsstiftelser
Pensionsstiftelser tryggar arbetstagares pension. Arbetsgivaren avsätter pengar till stiftelsen enligt avtal.

Personalstiftelser
En personalstiftelse är ännu en uppgörelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. De ska trygga välfärden för de anställda.

 

Är alla stiftelser under tillsyn?

Ja, men med vissa undantag. Familjestiftelser och vinstandelsstiftelser är oftast inte under tillsyn. Stiftelsens tillsyn kan vara på två olik sätt, en fullständig tillsyn eller en begränsad tillsyn.
Det är Länsstyrelsen som är ansvarig för tillsynen. Med en fullständig tillsyn granskar Länsstyrelsen hela verksamheten, oftast genom att kontrollera årsredovisningen.
Begränsad tillsyn har sin grund i stiftelselagen och stiftarna kan i sitt förordnande ange att stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn. Stiftelsen får då inte heller under de senaste tre åren bedrivit näringsverksamhet.
Med en begränsad tillsyn kontrolleras att stiftelsen har ett namn, att årsredovisning görs och att den finns tillgänglig. Däremot kontrolleras inte årsredovisningens innehåll. Vidare måste stiftelsen ha en revisor.