Om stiftelsen

 (Edbergstiftelsens hemsida är under ombyggnad. Vi är ledsna att allt material inte är åtkomligt just nu)

Edbergssiftelsen bildades 1990 i Rolf Edbergs (1912-1997) namn och anda. Stiftelsens arbete syftar till att öka kunskapen om frågor kring miljö och hållbar utveckling. Stor vikt fästs vid frågor kring global solidaritet och alla människor rätt till information och kunskap om den miljö de lever i och alla rätt att på demokratisk grund vara med att fatta beslut om det egna – och andras – liv och livsförutsättningar.

 

Edbergstiftelsen har som huvuduppgift:

  • att utdela ett årligt edbergsstipendium till en person som tagit initiativ till eller på andra sätt aktivt medverkat till arbetet med hållbar utveckling, speciellt i utvecklingsländer eller länder med svåra miljöproblem. 
  • att arrangera miljöseminarier som ska ge kunskap om och väcka debatt om miljö- och utvecklingsfrågor. Seminarierna arrangeras ofta i form av en edbergdialog där människor träffas för att föra konkreta samtal i viktiga frågor. 

Edbergstiftelsens verksamhet bygger på gåvor och bidrag från företag, förvaltningar, föreningar och enskilda. Edbergstipendiet är resultatet av avkastningen på stiftelsens medel.

Läs mer om grunden för stiftelsens bildande.