Om edbergsstiftelsen

Stiftelsens arbete syftar till att öka kunskapen om frågor kring miljö och hållbar utveckling. Stor vikt fästs vid frågor kring global solidaritet och alla människor rätt till information och kunskap om den miljö de lever i och alla rätt att på demokratisk grund vara med att fatta beslut om det egna och andras liv och livsförutsättningar.

 

Edbergstiftelsen har som huvuduppgift:

  • att utdela ett årligt edbergsstipendium till en person som tagit initiativ till eller på andra sätt aktivt medverkat till arbetet med hållbar utveckling, speciellt i utvecklingsländer eller länder med svåra miljöproblem.
  • att arrangera miljöseminarier som ska ge kunskap om och väcka debatt om miljö- och utvecklingsfrågor. Seminarierna arrangeras ofta i form av en edbergdialog där människor träffas för att föra konkreta samtal i viktiga frågor.

Edbergstiftelsens verksamhet bygger på gåvor och bidrag från företag, förvaltningar, föreningar och enskilda. Edbergstipendiet är resultatet av avkastningen på stiftelsens medel.

 

Vad är en stiftelse?

Stiftelser är unika på det sätt att de inte har ägare eller medlemmar, till skillnad från bolag och föreningar. Man kan i och med det säga att stiftelsen äger sig helt själv, vilket är unikt för organisationer. En stiftelse ska förvalta den förmögenhet som stiftaren har avsatt och det långsiktiga ändamål som förmögenheten ska användas till. Stiftelser förvaltas av styrelsen med ordföranden i spetsen eller en förvaltare. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande som bland annat beskriver stiftelsen ändamål. Alla stiftelser i Sverige står under tillsyn av staten genom Länsstyrelsen.

 

Vardag och funktionsnedsättning

Det finns mycket saker vi tar för givet i livet. Saker som bara fungerar och som vi inte funderar närmare kring. Att när möjlken är slut så springer vi ner till affären och köper ny. Ett vardagsliv som är spontant och fritt, så som de flesta av oss vill leva.

Verkligheten för många ser däremot helt annorlunda ut. En funktionsnedsättning gör ofta enkla vardagssaker till en komplicerad apparat. Många personer med funktionsnedsättning lever idag med personlig assistans, en hjälpinsats som gör att de har personliga assistenter som hjälper till med som personen inte klarar själv. Personlig assistans skapar därmed en frihet som inte tidigare fanns. Möjligheten till att vara spontan och leva sitt liv precis på det sätt som man önskar. På så sätt skapar vi ett samhälle som är till för alla. Att alla ska få möjligheten till att vara delaktig oavsett funktionsnedsättning eller ej.

Tyvärr så har inte alla med funktionsnedsättning möjlighet till att få personlig assistans beviljat. Det senaste åren har fler och fler personer med funktionsnedsättning fått avslag på sin ansökan och eller indragen personlig assistans. Motiveringen till detta är från myndigheternas sida en ändrad syn på lagstiftning och regelverk kring assistansersättning. Konsekvensen blir att samhället exkluderar fler och fler personer med funktionsnedsättning. Känner du igen dig i den här situationen? Ta kontakt med Carelli, ett assistansföretag i Norrköping, som hjälper er att ta fighten med myndigheterna.

 

Tips på hjälpmedel för personligt bruk i hemmet

Hjälpmedel finns för att underlätta i sin vardag till exempel för personlig hygien eller för att gå på toaletten. För att kunna få möjligheten att få hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare som tar reda på vilket behov man har för att sedan skriva ut de hjälpmedel som behövs. Denna kan vara en sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Toalett, bad och kroppsvård – då finns det olika hjälpmedel för att anpassa badrummet och toaletten. För toastolen kan det var typen att en ställning med armstöd sätts dit eller att ringen höjs upp. Eller hjälpmedel för att kunna ta toapapper.

Vid bad så finns det speciella halkmattor som ska förhindra risken att halka, bad- och duschstolar så det ska gå bra att sitta ner när man ska duscha. Eller andra hjälpmedel för att kunna komma åt alla ställen på kroppen.

För ansiktet, huden eller håret finns det speciella hjälpmedel, dessutom för nagelvård för händer och fötter.

Skor, kläder och skydd – vilket innebär att det finns hjälpmedel för att ta på och av kläder och skor. Stötskydd för huvud och höfter för att skydda vid fall eller slå i något. Vid gips på arm finns det skydd för att skydda gipset vid en dusch. Eller sockar för att förhindra att man halkar när man går. Haklappar som används när det är dags för att äta och dricka.

Äta och dricka – då finns det speciella utformade muggar, koppar, bestick och tallrikar för att underlätta att dricka och äta. Dessutom finns det ätapparater som underlättar att föra in maten i munnen från tallriken.

Nå, öppna eller greppa – det är hjälpmedel som hjälper till med att öppna och stänga dörrar eller fönster. Eller hjälpmedel för att öppna olika typer av förpackningar. Dessutom ett hjälpmedel som förlänger armen för att kunna nå saker som ligger på golvet till exempel.

Det finns speciella pinnar som sätts fast på huvudet om det saknas rörlighet i händer eller armar, för att i sin tur kunna styra andra hjälpmedel så som till exempel en dator.

 

Arbeta som personlig assistent

Arbetet som personlig assistent till någon med funktionsnedsättning är väldigt varierande. Som personlig assistent hjälper du personen med funktionsnedsättning med allt möjligt. Variationen i arbetsuppgifter beror helt på vilken typ av funktionsnedsättning och personens livsinnehåll. Det som hen inte kan göra på grund av funktionsnedsättning hjälper den personliga assistenten till med.

Viktiga egenskaper som personlig assistent är att vara lyhörd, att tycka om att hjälpa människor, samt att vara flexibel. Det är ett givande arbete där du får mycket tillbaka, men är inte alltid ett lätt arbete. Personliga assistenter omger i många fall alltid personen med funktionsnedsättning, både i bra och dåliga stunder. Du kommer verkligen lära kära personen, vilket betyder att ni som personer även måste fungera ihop. Som personlig assistent blir du därför lite av en kameleont som ska kunna hantera de flesta situationer.

Lönemässigt varierar lönen en aning, men att vara en personlig assistent ger tyvärr generellt inte väldigt bra betalt. Lönen som personlig assistent brukar inte överstiga 150 kr per timme. Vill du veta mer om arbetet som personlig assistent kan du läsa mer på kommunal.se

 

Personlig assistans barn under 18år

Många med personlig assistans är barn som är under 18 år. Personlig assistans för barn beviljas på samma sätt och samma grunder som assistans för vuxna. Den enda skillnaden är föräldraansvaret i bedömningen av beslutet för personlig assistans till barn. Föräldraansvaret innebär att hänsyn tas till vad ett barn utan funktionsnedsättning klarar av i jämförbar ålder. Som exempel kan inte ett litet barn utan funktionsnedsättning lämnas själv utan uppsyn. Meningen är att föräldraansvaret för ett barn med personlig assistans ska minska i och med barnets ålder.

Personlig assistans till barn är något som inte bara berör barnet, utan hela familjen. Många familjer väljer därför att anlita ett assistansbolag som anställer familjemedlemmar som personliga assistenter till barnet. Min syster valde sensiaassistans.se för personlig assistans åt sin dotter och är jätte nöjd. I stort sätt alla assistansbolag erbjuder anhöriganställningar. Personlig assistans ställer krav på insatsens utformning. Barnet ska få delaktighet i sin personliga assistans och föräldrarna avgör hur det på bästa sätt ska gå till.

Det är viktigt att hitta ett assistansföretag som har erfarenhet av personlig assistans för barn. Den personliga assistansen är viktig del för barnets utveckling och måste utformas på ett sätt om sätter barnet i första rummet. Barnets personliga assistenter ska aldrig uppfostra barnet, det är föräldrarnas roll. Den personliga assistansen ska istället underlätta för barnet så de i så stor utsträckning som möjligt kan leva som andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Alla assistansbolag som erbjuder personlig assistans till barn måste vara godkända av IVO för det ändamålet. Det räcker inte att assistansbolaget enbart har ett tillstånd för personlig assistans, utan assistansbolaget ska också vara godkänd för att få bedriva personlig assistans till just barn. Här kan ni läsa mer om assistansföretag i Stockholm som är vana att anordna personlig assistans åt barn.

 

Nå ut med ditt budskap

Alla organisationer och stiftelser måste komma ut med sitt budskap till samhället och internet är en självklar del i vägen till synlighet. Förmedla budskapet via hemsida, google, facebook och andra sociala medier.

För en inte så stor peng kan en webbyrå hjälpa dig med all din synlighet online. Här har du en bra onlinebyrå i Stockholm. Jämfört med om ni skulle ansvara för allt själv så går det otroligt mycket fortare för professionella internetmarknadsförare. De är vana och därför behöver det inte bli så dyrt.

Hemsidan är en bra grundplatta för er synlighet. Dit lockar ni besökare genom sociala medier och google. Med kampanjer på facebook når ni ut till exakt de personer som är intresserade av ert budskap. Annonserna visas för de personer som ni avgränsar till, ålder, kön, yrke, plats och intressen.